آموزش رایگان مدلسازی آجرچینی در رویت (قسمت سوم)

حالا وقتش رسیده در روند کلی کار یه تغییر کوچیک انجام بدیم تا چیدمان آجرها به کلی عوض بشه . بیس و اصل کار همون هست پس یادتون باشه باید قسمت اول و دوم رو حتما ببینید تا آموزش های این قسمت براتون واضح باشه