آموزش رایگان مدلسازی سنگ زاویه دار رمپ در رویت

با این که رویت همه چیزش روی اصول هست،اما شاید برای خیلی ازکارها دستور و المنتی تعریف نکرده باشه،برای مثال

<<مدلسازی سنگ ترمز  رمپ>>

اما به راحتی می تونیم با تمام امکاناتی که در اختیارمون گذاشته هر چیزی روکه میخوایم بسازیم.

دقیقا مثل آموزش رویت قبلی که طراحی سنگ ترمز رمپ بود،اینبار با این تفاوت میخوایم این کار رو انجام بدیم  که سنگ ها قراره زاویه دار باشن و با ایجاد پارامترهای درست بتونیم اونهارو کنترل کنیم .