آموزش مدلسازی سقف و ستون مارپیچ

در این آموزش رویت شما با نحوه طراحی و مدلسازی ستون های مارپیچ در Revit آشنا خواهید شد . با چند ترفند ستون و سقف یکپارچه در Mass به راحتی به صورت مارپیچ طراحی کنید .