آموزش مدلسازی دیوارهای آجربافت در رویت

در این آموزش رویت شما با نحوه طراحی و مدلسازی دیوار های آجر چینی شده با اشکال دلخواه در Revit آشنا خواهید شد .
استفاده از چند تکنیک ساده برای خلق بدنه های آجری با اشکال مرسوم امروزی .