آموزش مدلسازی نمای پارامتریک

در این آموزش Revit شما با نحوه طراحی و مدلسازی نمای پارامتریک در Revit آشنا خواهید شد. طراحی پوسته در Mass و استفاده و ترکیب آن با بدنه ساختمان .