آموزش مدلسازی پیشرفته برج 2

در این آموزش Revit شما با نحوه مدلسازی برج با استفاده از تکنیک های مختلف آشنا خواهید شد. نکته بسیار مهم استفاده از تکنیک های ساده ولی کاربردی در محیط مدلسازی Massing در نرم افزار Revit.