آموزش نحوه متره و برآورد احجام طراحی شده در نما

در این آموزش شما با نحوه درست تهیه جدول متره و برآورد از احجامی که برای نما ساختمان طراحی کرده اید در Revit آشنا خواهید شد .