آموزش symbols خط تراز در رویت

ترسیم فنی نقشه ها رعایت الزامات و استاندارد ها خیلی خیلی مهم هست پس این بخش از آموزش Revit رو کامل و با دقت ببینید تا برای سیمبول های کدهای ارتفاعی در نما و برش که مثبت منفی و مثبت رو خود رویت در نظر نمیگیره راهش رو یاد بگیرید و داخل تمپلیت شخصیتون اون رو یکبار بسازید و سیوش کنید .