ترسیمات در برش پله ها

درسته که رویت کار مارو در برش زدن راحت کرده ولی خیلی جاها نیاز هست وقتی برش میزنیم مخصوصا دستگاه پله یک سری موارد ترسیماتی رو خودمون اصلاح کنیم تا برشی که در رویت داریم اصولی و درست باشه .