روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
عجیب ترین تخفیف آخر سال

اصلاح شکل منابع نوری در انعکاس سطوح

چطور شکل منابع نوری منعکس شده را اصلاح کنیم. توی این بخش از آموزش رویت به پاسخ این سوال پرداختیم. برای آشنایی بیشتر با این محتوا ویدئوی این صفحه را از دست نده.