انتقال متریال های ساخته شده پروژه های رویت به سیستم های مختلف

در این آموزش Revit شما با نحوه انتقال متریال های ساخته شده پروژه های رویت به سیستم های مختلف آشنا می کنیم. برای دیدن آموزش های رایگان به سایت ما مراجعه کنید. www.arcpro93.com