انیمیشن سازی جذاب در enscape

توی این بخش از آموزش رویت به صورت کوتاه به یک سری نکات خیلی ریز اشاره میکنیم تا در انیمیشن هایی که ناظر شما ثابت هست ، ارائه شما جذاب باشه و خشک و بی روح نشه .