انیمیشن سازی جذاب در enscape

توی این آموزش کوتاه به یک سری نکات خیلی ریز اشاره میکنیم تا در انیمیشن هایی که ناظر شما ثابت هست ، ارائه شما جذاب باشه و خشک و بی روح نشه .