بررسی آپدیت جدید 1.ENSCAPE 3

اینم از اینسکیپ جدید که میشه گفت با این حرکتی که در بخش متریال سازی زده ، یوزرهای رویت رو چند پله دیگه نسبت به قبل کارشون رو راحتتر کرده و کنترل ما روی بحث متریال سازی و ادیتشون الان خیلی بهتر و راحتتر هست اینطوری