بیرون زدگی کنسول در پلان Revit

خیلی راحت محدوده بیرون زدگی سقف و کنسول بالاسر پلانتون رو با این روش در Revit  ترسیم و فیکسش کنید