ترسیم درست پروفیل های L شکل در CurtainWall

در این آموزش Revit شما با نحوه درست ترسیم پروفیل ها در گوشه Curtain Wall در Revit آشنا خواهید شد . تداخل پروفیل ها هنگام اتصال دو دیوار شیشه ای یک خطا محسوب میشه ، پس راه درستش رو از این آموزش ببینید .