تعریف حرکت در رندرهای Enscape

با استفاده درست از امکاناتی مثل رندر المنت ها که پلاگین اینسکیپ در اختیار ما قرار داده. این محتوا از آموزش رویت به موضوع حرکت در رندرهای اینسکیپ پرداخته.

به راحتی میتونیم در رندرهای تک فریم ، حرکت داشتن المنت های مختلف رو با کمک گرفتن از فتوشاپ تعریف کنیم .