ساخت شیشه مات در Enscape

در این آموزش Revit به صورت خیلی ساده و راحت به ساخت متریال شیشه مات در Revit میپردازیم.

نکته بسیار مهم این آموزش تسلط شما به Material Browser در نرم افزار Revit هست .