شبیه سازی زمین های طبیعی در اینسکیپ رویت

اینبار خیلی راحت داخل رویت با استفاده از پلاگین  Synthesise Toolkit گیاهان رو سریع به صورت رندومایز شده روی سطوح دلخواه اسکتر کنید و فضارو طبیعی پر کنید.