شبیه سازی زمین های طبیعی در اینسکیپ رویت

این بخش از آموزش Revit را اختصاص دادیم به ساخت زمین‌های طبیعی در این نرم افزار. چطور اینبار خیلی راحت داخل رویت با استفاده از پلاگین  Synthesise Toolkit گیاهان رو سریع به صورت رندومایز شده روی سطوح دلخواه اسکتر کنید و فضارو طبیعی پر کنید.