شیت های سفارشی و پارامتریک رویت

یک جلسه دیگه از آموزش رویت با مبحثی کاربردی. کافیه یکیار زمان بذارید و یک شیت و جدول نقشه برای خودتون با این روش توی رویت طراحی کنید و سیو بگیرید. کار شما دیگه راحت میشه و فقط با جابجا کردن طول کاغذ و تغییر اون میتونید شیت طراحی شده رو کوچیک و بزرگ کنید ، با تعریف چند پارامتر و تناسب خیلی ساده .