طراحی پنجره با لوورهای پارامتریک در Revit پارت 2

توی این محتوا از آموزش رویت معماری، به طراحی پنجره‌ها با لوورهای پارامتریک می‌پردازیم. پیش از آن، قسمت اول از این محتوا را مشاهده کنید.