مدلسازی دقیق و اجرایی اسپیس فریم ها (پارت یک)

در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از قسمت‌های آموزش رویت. قراره باهم کامل مدلسازی اسپیس فریم هارو به صورت اصولی در رویت یاد بگیریم . نتیجه این نوع مدلسازی این میشه که تمام اعضای سازه ای به کار رفته در سازه اصلی رو میتونیم دقیق شمارش و حتی متره و برآورد کنیم .
پارت اول : استارت مدلسازی بیس لوله ها به صورتی که پارامتر گزارش طول در جدول متره و برآورد پروژه براش ساخته میشه