روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
عجیب ترین تخفیف آخر سال

مدلسازی دقیق و اجرایی اسپیس فریم ها (پارت دو)

توی این بخش از آموزش رویت به قسمت دوم از آموزش مدلسازی اسپیس فریم‌ها خواهیم پرداخت.
پارت دوم : توی این جلسه لوله های اصلی و تشکیل دهنده سازه رو همراه با دیتیلش به صورت پارامتریک و کامل باهم مدلسازیش رو یاد میگیریم