روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
عجیب ترین تخفیف آخر سال

مدلسازی دقیق و اجرایی اسپیس فریم ها (پارت سه)

قراره باهم کامل مدلسازی اسپیس فریم هارو به صورت اصولی در این بخش از آموزش رویت معماری یاد بگیریم . نتیجه این نوع مدلسازی این میشه که تمام اعضای سازه ای به کار رفته در سازه اصلی رو میتونیم دقیق شمارش و حتی متره و برآورد کنیم .
پارت سوم :در پارت اخر سازه رو به صورت کامل مدلسازی میکنیم همراه با نکات مهمی که از تکرار و تداخل در سازه جلوگیری میکنه و بعدش به راحتی میتونیم سازه های کار شذه داخل پروژه را متره براورد کنیم