مدلسازی پارچه های کشسان

مدلسازی پارچه های کشسان موضوع این جلسه از آموزش رویت است. با آرک پرو همراه باشید.
خیلی وقتها نیاز نیست دنبال راه و روش های پیچیده باشیم ، فقط کافیه هرچیزی از قبل یاد گرفتیم رو بچینیم کنار همدیگه و از ترکیبشون کارهای جدید خلق کنیم . کانوپی ها رو به این روش خیلی راحت در عرض چند دقیقه در رویت مدلسازی کنید .