روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
عجیب ترین تخفیف آخر سال

مدلسازی گنبد ژئودزیک با چند کلیک در Revit

توی این بخش از آموزش رویت یاد میگیری که به سادگی و با زدن چند کلیک ساده مدل‌سازی گنبد ژئودزیک را انجام بدی.