معرفی و بررسی اینسکیپ 3.0

در این آموزش Revit به بررسی ویژگی ها و تغییرات جدید این پلاگین محبوب و پرقدرت پرداختیم .