مقدمات پوسته سازی متحرک در رویت

مقدمات پوسته سازی متحرک در رویت :
برای رسیدن به یک پوسته متحرک و پاسخگو مثل برج های دوقلو البحر در امارات ، نیازمند یادگیر مباحث زیاد و مرتبط به هم هستیم . در این آموزش Revit همه چیز رو قراره از صفر شروع کنیم و با ابتدایی ترین بحث برای مثلث بندی سطح مورد نظر شروع میکنیم .