نحوه صحیح کار با توپوگرافی

در این قسمت از آموزش رویت شما با نحوه کار با ابزار توپوگرافی در این نرم افزار آشنا خواهید شد . ایجاد توپوگرافی دلخواه . تبدیل نقشه های دو بعدی توپوگرافی به سه بعدی . نحوه طراحی ساختمان بر روی توپوگرافی .