پوسته سازی پیشرفته ( دنیای پنل سازی قسمت 7)

این بار قراره یه نماسازی متفاوت در Revit انجام بدیم که توی پروژه های اجرایی هم خیلی راحت با این ترفند میتونید پنل های طراحی شده را راحت خروجی اجرایی بگیرید و به صورت پیش ساخته روی نما کار کنید.